adron 2

PASUMA, AMOKACHI, THRILL FANS, AS ADRON GAMES KICKS OFF
adron 1
adron 3